Japanese music

karaoke

atama kata hiza ashi

tokyo bon odori

ooki na kuri no ki no shita de

kira kira hikaru


arino mama de


omocha no cha cha chaGoo-choki-paa

odoru ponpokorin

Merri san no hitsuji

Totoro